بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های استعمار مریخ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: استعمار مریخ

بهترین راه برای استعمار مریخ از ایده‌ی ایلان ماسک مبنی بر بمباران هسته‌ای این سیاره نیز دیوانه‌وار تر است

بهترین راه برای استعمار مریخ از ایده‌ی ایلان ماسک مبنی بر بمباران هسته‌ای این سیاره نیز دیوانه‌وار تر است ایلان ماسک امیدوار است زمانی بتواند مستعمره‌ای یک میلیون نفری را بر سطح مریخ برپا کند، در…