بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های استرالیایی‌ها | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: استرالیایی‌ها

شکار یک سیاره مشابه زمین با ابزار جدید استرالیایی‌ها

شکار یک سیاره مشابه زمین با ابزار جدید استرالیایی‌ها Dubbed Veloce ابزاری است که برای بررسی حرکت لرزشی ستاره‌ها که ناشی از جاذبه‌ی سیاره‌های گردش کننده در مدارهای اطراف آن است و به‌طور خاص برای…