بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های از دست داده است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: از دست داده است

ادامه سکوت مریخ‌نورد آپورچونیتی: آیا ناسا کاوشگر خود را از دست داده است

ادامه سکوت مریخ‌نورد آپورچونیتی: آیا ناسا کاوشگر خود را از دست داده است مریخ‌نورد آپورچونیتی از ۲۰ خرداد موفق به‌ برقراری ارتباط با زمین نشده است. اعضای ماموریت آپورچونیتی، فکر می‌کنند که مریخ‌نورد، خود را در…