بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ارسال یک پیام | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ارسال یک پیام

ایده‌ای پیرامون ارسال یک پیام دیگر برای بیگانگان احتمالی

ایده‌ای پیرامون ارسال یک پیام دیگر برای بیگانگان احتمالی اگر شما هم یکی از موجودات فرازمینی متعلق به جهانی دوردست درخوشه‌‌ی ستاره‌‌ای M13 بودید، شاید روزی می‌توانستید یک پیام رادیویی را از زمین دریافت کنید که…