بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ارسال کرد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ارسال کرد

آژانس فضایی اروپا اولین ماهواره از مجموع شش ماهواره‌ی در نظر گرفته شده برای نظارت بر وضعیت زمین را به فضا ارسال کرد

آژانس فضایی اروپا اولین ماهواره از مجموع شش ماهواره‌ی در نظر گرفته شده برای نظارت بر وضعیت زمین را به فضا ارسال کرد یکی از اولین مراحل برای حل یک مشکل درک موضوع بصورت کامل…

ماهواره هواشناسی جدید سازمان NOAA نخستین تصاویر خود را ارسال کرد

ماهواره هواشناسی جدید سازمان NOAA نخستین تصاویر خود را ارسال کرد ماهواره‌ی هواشناسی جدید ناسا و سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) پس از گذشت چند ماه از پرتاب، نخستین مجموعه از تصاویر خود را ارسال…

کاوشگر پارکر اولین تصویر از جو خورشید را ارسال کرد

کاوشگر پارکر اولین تصویر از جو خورشید را ارسال کرد چند ماه پیش در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۸،  کاوشگر پارکر برای بررسی جو خورشید به فضا پرتاب شد. کاوشگر پارکر با شکستن رکورد دیگرکاوشگرها و رسیدن به نزدیک‌ترین…