بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ارسال کاوشگر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ارسال کاوشگر

ارسال کاوشگر به سیارک بین ستاره‌ای واردشده به منظومه شمسی

وارد شدن یک سیارک به منظومه‌ی شمسی از مکانی خارج از این سامانه، اتفاقی نیست که بارها شانس دیدن آن را داشته باشیم. در واقع، از زمانی که دانشمندان توانسته‌اند به کمک ابزار به آسمان بنگرند، چنین…