بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ارسال شد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ارسال شد

اولین پیام انسان به موجودات فرازمینی احتمالی ارسال شد

اولین پیام انسان به موجودات فرازمینی احتمالی ارسال شد در سال ۱۹۷۷، ستاره‌شناسی به‌نام جری امان، در حال رصد آسمان برای دیدن علائم احتمالی تمدن‌های فرازمینی بود که در کمال ناباوری به مورد عجیبی برد. در…