بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ارزان‌تر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ارزان‌تر

نقاط نانو جدید، راهکاری برای تولید سلول‌های خورشیدی باکیفیت و ارزان‌تر

نقاط نانو جدید، راهکاری برای تولید سلول‌های خورشیدی باکیفیت و ارزان‌تر نقطه‌های کوانتومی کلوییدی، نوع جدیدی از نانو ذرات جامد‌ند که راه را برای ساخت سلول‌های خورشیدی سبک‌تر و منعطف با قیمتی کمتر هموار کرده‌اند.…

ساخت مدارس توسط گروه های جهادی ۳۵درصد ارزان‌تر از قیمت پیمانکاران

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تاکید بر نقش گروه های جهادی در محرومیت زدایی، گفت: ساخت مدارس توسط این گروه ها ۳۵ درصد کمتر از قیمت پیمانکاران است. دکتر محمد مخبر رییس ستاد…