بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ارتش حشرات مهندسی شده پنتاگون برای حفاظت از محصولات کشاورزی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ارتش حشرات مهندسی شده پنتاگون برای حفاظت از محصولات کشاورزی

ارتش حشرات مهندسی شده پنتاگون برای حفاظت از محصولات کشاورزی

  پنتاگون در حال بررسی این موضوع است که آیا حشرات می‌توانند به‌عنوان ابزاری مفید در موقعیت‌های اضطراری کشاورزی کارآمد باشند یا نه. این حشرات ویروس‌های مهندسی ژنتیک شده‌ای را با خود حمل می‌کنند که…

  • خانه
  • ارتش حشرات مهندسی شده پنتاگون برای حفاظت از محصولات کشاورزی