بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اراک| ۳۴۳ شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت در کشور وجود دارد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اراک| ۳۴۳ شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت در کشور وجود دارد

اراک| ۳۴۳ شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت در کشور وجود دارد

محمدتقی ابوالحسنی صبح امروز در جلسه بررسی مشکلات شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استان مرکزی با اشاره به تعداد و عناوین شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اظهار داشت: 343 شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت در کشور وجود…

  • خانه
  • اراک| ۳۴۳ شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت در کشور وجود دارد