بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ارائه‌شده | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ارائه‌شده

یک مطالعه جدید: بهترین توضیح ارائه‌شده از ماده تاریک تا به امروز

یک مطالعه جدید: بهترین توضیح ارائه‌شده از ماده تاریک تا به امروز فیزیک‌دان‌ها در تلاش‌اند تا ساختار بنیادی وابسته به چارچوب‌های تئوری را درک کنند. این ساختارها به توصیف مشاهدات ما کمک می‌کنند و درعین‌حال…