بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ادوین هابل | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ادوین هابل

۶ مهر: سالگرد فوت ادوین هابل اخترشناس برجسته آمریکایی

۶ مهر: سالگرد فوت ادوین هابل اخترشناس برجسته آمریکایی ۶۱ سال پیش در چنین روزی ادوین پاول هابل ستاره شناس برجسته آمریکایی از دنیا رفت. او نقش کلیدی در ایجاد شاخه اخترشناسی فراکهکشانی داشته است…