بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ادغام | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ادغام

ادغام ستاره های نوترونی، معمایی دیگر در اختر فیزیک

ادغام ستاره های نوترونی، معمایی دیگر در اختر فیزیک تابش حاصل از ادغام ستاره‌ها‌ی نوترونی در ماه آگوست سال قبل، هنوز هم توسط تلسکوپ‌ها دیده می‌شود. روشنایی حاصل از این پدیده هنوز در حدی است…