بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های احتمال وقوع طوفان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: احتمال وقوع طوفان

گزارشی از احتمال وقوع طوفان ماده تاریک پیرامون کره زمین

گزارشی از احتمال وقوع طوفان ماده تاریک پیرامون کره زمین دانشمندان بر این باور هستند که نوعی طوفان ماده تاریک به سمت زمین در حال حرکت است. در حقیقت این امکان وجود دارد که این طوفان همین…