بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های احتمال وجود یخفشان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: احتمال وجود یخفشان

احتمال وجود یخفشان در قطب جنوبی سیاره پلوتون

احتمال وجود یخفشان در قطب جنوبی سیاره پلوتون طی این هفته شاهد برگزاری چهل و هفتمین جلسه‌ی کمیته‌ی علوم سیارات خواهیم بود و به نظر می‌رسد این جلسه به شدت تحت‌الشعاع کشفیات جدید گروه افق‌های…