بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های احتمال قوی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: احتمال قوی

احتمال قوی برای کشف حیات فرازمینی غیر هوشمند تا ده سال آینده

احتمال قوی برای کشف حیات فرازمینی غیر هوشمند تا ده سال آینده افرادی که به حیات فرازمینی باور دارند و در جست‌وجوی آن هستند، بازه‌ی وسیعی از مجرب‌ترین دانشمندان در بالارده‌ترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا تا…