بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های احتمال دوبعدی بودن | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: احتمال دوبعدی بودن

قوت گرفتن احتمال دوبعدی بودن سیاه‌چاله

قوت گرفتن احتمال دوبعدی بودن سیاه‌چاله بدون تردید سیاه‌چاله می‌تواند عمق بی‌اطلاعی و ناآگاهی ما را در مورد جهان هستی به تصویر بکشد. ما نمی‌توانیم سیاه‌چاله را ببینیم چراکه حتی نور نیز در کمند جاذبه‌ی…