بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های احتمال بالای پشتیبانی از حیات | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: احتمال بالای پشتیبانی از حیات

شناسایی دو سیاره خاکی جدید در نزدیکی زمین با احتمال بالای پشتیبانی از حیات

شناسایی دو سیاره خاکی جدید در نزدیکی زمین با احتمال بالای پشتیبانی از حیات شواهد جدید نشان می‌دهند که نزدیک‌ترین ستاره‌ی شبیه خورشید در بیرون از منظومه‌ی شمسی، دارای چهار سیاره‌ی تقریبا مشابه زمین است…

  • خانه
  • احتمال بالای پشتیبانی از حیات