بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های احتمالا بار دیگر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: احتمالا بار دیگر

پلوتو احتمالا بار دیگر سیاره می‌شود

پلوتو احتمالا بار دیگر سیاره می‌شود شاید به‌ نظر برسد دانشمندان با تغییر مداوم نظر خود در حال شوخی با ما هستند. یک دهه پیش همه‌ی آن‌ها به این جمع‌‌بندی رسیدند کهپلوتو یک سیاره نیست و در…