بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های احتمالاً می توانند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: احتمالاً می توانند

میکروب ها احتمالاً می توانند در مریخ زنده بمانند

میکروب ها احتمالاً می توانند در مریخ زنده بمانند مریخ سیاره‌ای سرد و کاملاً خشک است؛ اما شواهدی در سطح این سیاره وجود دارند که نشان می‌دهند سیاره سرخ میلیاردها سال پیش اقیانوسی بسیار بزرگ داشته است و…