بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اجرا می‌کنند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اجرا می‌کنند

امریکا و روسیه اولین ماموریت مشترک فضایی خود را برروی ISS اجرا می‌کنند

امریکا و روسیه اولین ماموریت مشترک فضایی خود را برروی ISS اجرا می‌کنند دو نفر فضانورد در این ماموریت قرار است یک سال برروی ایستگاه فضایی حضور داشته باشند و این در شرایطی است که…