بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اجاره کرد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اجاره کرد

گوگل فرودگاه صحرایی «موفِت» را برای 60 سال از ناسا اجاره کرد

گوگل فرودگاه صحرایی «موفِت» را برای 60 سال از ناسا اجاره کرد در یک توافق جالب، گوگل، فرودگاه صحرایی فدرال «موفت» را که در اختیار ناسا است، برای مدت ۶۰ سال اجاره کرد. براساس اطلاعات منتشر…