بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اثرات مشخص | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اثرات مشخص

توفان‌ های خورشیدی اثرات دقیق و مشخصی روی حلقه‌ های درختان بر جا می‌گذارند

توفان‌ های خورشیدی اثرات دقیق و مشخصی روی حلقه‌ های درختان بر جا می‌گذارند نشانه‌ی متمایز ناشی از یک توفان خورشیدی، درست مانند یک اثر انگشت، می‌تواند در نقش یک مهر روی چوب، پاپیروس، سبد…