بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اتم | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اتم

آغازی بر دنیای کوانتوم: اتم و مدل‌های اتمی

شناخت اتم، سر آغاز شناخت مواد و اجزای سازنده در جهان است. برای شناخت جهان پهناورمان باید از کوچک‌ترین واحدها شروع کنیم. گفته می‌شود که انسان در قرن بیستم توانست قدرت اتم را تحت کنترل…