بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ابَرزمین‌ها | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ابَرزمین‌ها

گازی یا سنگی: ستاره‌شناسان راز ابَرزمین‌ها را فاش می‌کنند

گازی یا سنگی: ستاره‌شناسان راز ابَرزمین‌ها را فاش می‌کنند یک ستاره در فاصله‌ی تقریبی ۱۰۰ سال نوری در منظومه‌ی حوت، GJ 9827 میزبان یکی از بزرگترین و متراکم‌ترین سیاره‌های ابَرزمین است که بر اساس یک پژوهش جدید با رهبری جوآنا تسک از کارنیگ کشف…