بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ابزار قدرتمند جدید | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ابزار قدرتمند جدید

ابزار قدرتمند جدید برای جست و جوی حیات فرازمینی

ابزار قدرتمند جدید برای جست و جوی حیات فرازمینی ناسا برای رسیدن به هدف خود در مورد یافتن زندگی فرا‌زمینی، دستگاه طیف‌سنجی جدیدی ساخته است. این دستگاه قابلیت شناسایی ترکیبات و عناصر شرکت کننده در…