بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ابرهای آبی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ابرهای آبی

شناسایی نخستین ابرهای آبی در خارج از منظومه‌ی شمسی

شناسایی نخستین ابرهای آبی در خارج از منظومه‌ی شمسی یک کوتوله‌ی قهوه‌ای که به نام وایز ۰۸۵۵ یا WISE 0855 شناخته می‌شود، در واقع سردترین جرم شناخته شده‌ی خارج از منظومه شمسی ما است. در حال حاضر…