بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های ابرسازه‌ بیگانه | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: ابرسازه‌ بیگانه

کشف ستاره‌‌ای با گردش جرمی شبیه به ابرسازه‌ بیگانه در مدار آن

کشف ستاره‌‌ای با گردش جرمی شبیه به ابرسازه‌ بیگانه در مدار آن باز هم سوسوی عجیب یک ستاره‌‌ی دوردست در آسمان جنوبی، شک دانشمندان را برانگیخته است؛ ظاهراً ابری از مواد غیرمتعارف (یا شاید چیزی…