بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آینده را باید ساخت | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آینده را باید ساخت

فاضل نظری: از مشق شب کیارستمی تا به امروز نظام آموزشی تغییر نکرده است

فاضل نظری: از مشق شب کیارستمی تا به امروز نظام آموزشی تغییر نکرده است مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست هفته ملی کودک گفت: « از زمان ساخته شدن فیلم مشق شب…