بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آیا گرم شدن زمین | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آیا گرم شدن زمین

آیا گرم شدن زمین باعث متوقف شدن جذب دی‌اکسید کربن توسط گیاهان خواهد شد؟

آیا گرم شدن زمین باعث متوقف شدن جذب دی‌اکسید کربن توسط گیاهان خواهد شد؟ ناسا می‌خواهد روی چگونگی جذب کربن توسط اقیانوس‌ها و اکوسیستم‌های گیاهی تحقیق کند و بداند که آیا در صورت گرم شدن…