بازدید ایدهبایگانی‌های آیا نگاه طولانی به نمایشگر موجب آسیب به چشم کودکان می‌شود | بازدید ایده

برچسب: آیا نگاه طولانی به نمایشگر موجب آسیب به چشم کودکان می‌شود

آیا نگاه طولانی به نمایشگر موجب آسیب به چشم کودکان می‌شود

با توجه به اینکه کودکان مدت زمان زیادی را جلوی صفحات نمایش می‌گذرانند، نگرانی‌های در حال رشدی در مورد امکان آسیب به رشد بصری آن‌ها وجود دارد. افزایش چشم‌گیری در تعداد کودکان دچار خشکی چشم…

  • خانه
  • آیا نگاه طولانی به نمایشگر موجب آسیب به چشم کودکان می‌شود