بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آیا می‌توان اقیانوس‌ها را از وجود پلاستیک پاکسازی کرد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آیا می‌توان اقیانوس‌ها را از وجود پلاستیک پاکسازی کرد

آیا می‌توان اقیانوس‌ها را از وجود پلاستیک پاکسازی کرد

در حال حاضر سه چالش عمده‌ی تغییرات اقلیمی، ماهیگیری بیش از حد و آلودگی، اقیانوس‌های ما را در معرض تهدید قرار داده‌اند. آلودگی پلاستیکی یک نگرانی روبه‌رشد محسوب می‌شود و توجهات بین‌المللی را از جانب…

  • خانه
  • آیا می‌توان اقیانوس‌ها را از وجود پلاستیک پاکسازی کرد