بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آیا سرانجام | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آیا سرانجام

DarkSide-50، آیا سرانجام ماده‌ی تاریک یافت خواهد شد؟

DarkSide-50، آیا سرانجام ماده‌ی تاریک یافت خواهد شد؟ همچون بوزون-هیگز ماده‌ی تاریک نیز یکی از چیزهایی است که دلایل کافی برای موجودیت آن وجود دارد ولی کشف آن به این سادگی‌ها نیست. گروهی از پژوهشگران…