بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آیا امکان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آیا امکان

آیا امکان مشاهده افق رویداد سیاه چاله ها میسر خواهد شد؟

آیا امکان مشاهده افق رویداد سیاه چاله ها میسر خواهد شد؟ از زمانی که جان میشل در نامه‌ای به انجمن سلطنتی در سال ۱۷۸۳ برای اولین بار به وجود پدیده‌ای تحت عنوان سیاه‌چاله‌ اشاره کرد، این پدیده‌های شگرف همواره…