بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آمادگی کسب و کار | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آمادگی کسب و کار

آمادگی کسب و کار برای تکنولوژی آینده

اغلب صاحبان کسب‌وکارها روی برطرف کردن نیازهای فعلی شرکت تمرکز می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود نیازهای آینده‌ را در نظر نگیرند. مدت‌زمان حضور کارمندان در شرکت یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی آن‌ها به…