بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آمادگی مواجهه | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آمادگی مواجهه

آیا ما آمادگی مواجهه با اصابت یک سیارک به زمین را داریم؟

آیا ما آمادگی مواجهه با اصابت یک سیارک به زمین را داریم؟ در برخی فیلم‌های علمی تخیلی مانند آرماگدون، اگر زمین توسط یکی از سیارک‌هایی که در حال آمدن به‌سوی آن هستند و به‌طور بالقوه…