بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آلودگی نوری، آسمان تاریک شیلی را تهدید می‌کند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آلودگی نوری، آسمان تاریک شیلی را تهدید می‌کند

آلودگی نوری، آسمان تاریک شیلی را تهدید می‌کند

به‌ نظر می‌رسد هیچ چیز نمی‌تواند مانع گسترش بی‌رحمانه‌ی آلودگی نوری شود؛ حتی تلسکوپ‌های بزرگ رصد‌کننده‌ی آسمان در شمالی شیلی. یعنی منطقه‌ای با آسمان تاریک طبیعی که تا مدت‌ها بهشت ستاره‌شناسان بود، در معرض این…

  • خانه
  • آلودگی نوری، آسمان تاریک شیلی را تهدید می‌کند