بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آلودگی موجود در شهرها به حشرات و اکوسیستم‌ها آسیب می‌رساند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آلودگی موجود در شهرها به حشرات و اکوسیستم‌ها آسیب می‌رساند

آلودگی موجود در شهرها به حشرات و اکوسیستم‌ها آسیب می‌رساند

پژوهشی که در ژورنال Nature Communications منتشر شده است، نشان می‌دهد گیاهانی که در معرض سطوح بالای نیتروژن‌دی‌اکسید قرار می‌گیرند‌، دارای توانایی بهتری برای دفاع از خودشان در برابر حشرات گیاهخوار هستند. در واقع گیاهانی…

  • خانه
  • آلودگی موجود در شهرها به حشرات و اکوسیستم‌ها آسیب می‌رساند