بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آغاز همکاری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آغاز همکاری

آغاز همکاری ناسا برای ساخت پرتو جاذب مغناطیسی

آغاز همکاری ناسا برای ساخت پرتو جاذب مغناطیسی پرتو جاذب مشابه فیلم‌های جنگ ستارگان البته با کمی اغراق است! این شرکت اخیرا همکاری خود را با ناسا برای به کارگیری فناوری شناوری خود برای ماهواره‌‌‌‌های کوچک اعلام…