بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آسیب پذیر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آسیب پذیر

آسیب‌پذیری در محیط کار باعث رشد می‌شود

آسیب‌پذیری از جمله صفاتی است که وجود آن در رهبران کسب‌وکار به‌عنوان نقطه‌ضعف شناخته می‌شود. به همین دلیل اغلب آن‌ها سعی می‌کنند خودشان را سرسخت نشان دهند. این افراد احساسات خود را به اندازه‌ی کافی…