بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آسیب رساندند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آسیب رساندند

پرتوهای کیهانی به حافظه مریخ نورد کنجکاوی آسیب رساندند، مریخ نورد به حالت Safe Mode رفت

پرتوهای کیهانی به حافظه مریخ نورد کنجکاوی آسیب رساندند، مریخ نورد به حالت Safe Mode رفت کارشناسان ناسا اذعان کرده‌اند پس از آمادگی و راه‌اندازی کامل رایانه‌ی دوم، این مریخ نورد خواهد توانست تا از…