بازدید ایدهبایگانی‌های آسمانی | بازدید ایده

برچسب: آسمانی

مشاهده عبور جسم آسمانی ناشناخته توسط دو هواپیمای مسافربری مستقل

مشاهده عبور جسم آسمانی ناشناخته توسط دو هواپیمای مسافربری مستقل به‌تازگی، صدای مربوط به مکالمات در مورد مشاهده‌ی یک جسم پرنده ناشناخته یا یوفو (UFO)، به‌صورت آنلاین منتشر شده است. این فایل شواهد دست اولی…