بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آسانسور ۲۰ کیلومتری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آسانسور ۲۰ کیلومتری

کمپانی کانادایی برای انجام سفرهای فضایی یک آسانسور ۲۰ کیلومتری احداث می کند

کمپانی کانادایی برای انجام سفرهای فضایی یک آسانسور ۲۰ کیلومتری احداث می کند کمپانی کانادایی ثاث تکنولوژی پتنتی را ثبت کرده که براساس آن از یک آسانسور فضایی به ارتفاع ۲۰ کیلومتر برای ارسال محموله‌ها…

  • خانه
  • آسانسور ۲۰ کیلومتری