بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آزمایش | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آزمایش

بازنگری در آزمایش گربه‌ شرودینگر: چالشی برای مکانیک کوانتومی

چندین دهه، از طراحی آزمایش ذهنی معروف گربه‌ی شرودینگر در سال ۱۹۳۵ می‌گذرد. اکنون دو فیزیکدان با بازنگری در آن و طراحی یک آزمایش جدید، بار دیگر مکانیک کوانتومی را با چالش مواجه کرده‌اند. به…