بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آزمایش می کنند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آزمایش می کنند

محققان ژاپنی برنامه های خود برای توسعه آسانسور فضایی را آزمایش می کنند

محققان ژاپنی برنامه های خود برای توسعه آسانسور فضایی را آزمایش می کنند دانشمندان ژاپنی در پی آن هستند تا در ماه‌های آینده ایده‌ی آسانسور فضایی خود را مورد آزمایش قرار دهند. ژاپنی‌ها ماهواره‌ی کوچکی…