بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آزمایش‌ها | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آزمایش‌ها

آزمایش‌ها نشانه‌هایی از وجود بعد چهارم فضا را نشان می‌دهند

آزمایش‌ها نشانه‌هایی از وجود بعد چهارم فضا را نشان می‌دهند زمانی که در مورد جهان صحبت می‌کنیم، تصور ما این است که سه بعد فضا و یک بعد زمان وجود دارد که تمامی حالت‌ها و…