بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آزمایشگاه سرن | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آزمایشگاه سرن

آزمایشگاه سرن: جهان در واقع نباید وجود داشته باشد

آزمایشگاه سرن: جهان در واقع نباید وجود داشته باشد گروهی از پژوهشگران در آزمایشگاه سرن (CERN) واقع در سوئیس که بزرگ‌ترین آزمایشگاه فیزیک ذره‌ای جهان به شمار می‌رود، یک بار دیگر مطالعاتی را انجام داده‌اند تا ببینند…