بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آخرین دنیا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آخرین دنیا

آیا پلوتو آخرین دنیای قابل سکونت بشر خواهد بود؟

آیا پلوتو آخرین دنیای قابل سکونت بشر خواهد بود؟ بسیاری از اوقات ستاره‌شناسان در مورد آینده‌ی خورشید و پایان زمین بحث می‌کنند. خورشید هم مانند تمام ستاره‌های گداخت هیدروژنی به‌تدریج پرنورتر می‌شود و مقدار بیشتری از هیدروژن…