مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در فایرفاکس

مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در فایرفاکس