جذب نیرو ( واحد بازاریابی )

جذب نیرو ( واحد بازاریابی )

بسمی تعالی ؛ از تمامی کاربران گرامی و علاقمندان جهت جذب در واحد بازاریابی بازدید ایده به صورت سراسری در سطح کشوری (دورکار) دعوت به همکاری میشود.

قابل توجه علاقمندان جهت استخدام در بازدید ایده ؛ تیم بازدید ایده جهت تکمیل کادر خود در واحد بازاریابی نیازمند 130 بازاریاب حرفه ای و نیمه حرفه ای است لزا از تمامی علاقمندان در این زمینه تقاضا میشود طی حداکثر 16 روز اینده ( حداکثر مورخه 1396.06.20 ) با مراجعه به بخش پشتیبانی و ارسال رزومه کاری خود جهت جذب در بازدید ایده اقدام نمایند.

بازدید ایده از تمامی افرادی که توانایی‌های منحصر به فردی در خود می‌بینند استقبال کرده و با ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی این افراد موجب پیشرفت هم‌ زمان اعضای تیم و برند بازدید ایده می‌شود. اگر تصور می‌کنید که می‌توانید به وسیله همکاری با تیم بازدید ایده به موفقیت برسید، حتما جای شما این‌جا است.

 

شرایط جذب به صورت همکاری موقت / دوره ای : *هیچ شرایطی ندارد.

مزایا :

1) ارائه پورسانت معین و مشخص محصولات

2) ارائه پاداش و جوایز تشویقی

*) حقوق به صورت درصدی به همراه پاداش

3) بهره مندی از تمام امکانات سایت به همراه رفع سولات ، ابهامات و اموزش
4) پرداخت حقوق بدون تاخیر و به صورت منظم

5) در صورت تمایل امکان جذب رسمی در سیستم

 

شرایط جذب به صورت همکاری دائم / رسمی :

تنها شرط اصلی بازدید ایده: شرایط مصوب استخدامی های رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد ؛ از جمله...

1) داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
2) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
3) اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
4) اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)

5) داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

6) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
7) نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

8) ....

در صورت عدم برخورداری از شرایط فوق قبل از جذب حتما مسئولین بازدید ایده را جهت رفع بررسی و موانع  مطلع سازید!

مزایا :

1) ارائه پورسانت معین و مشخص محصولات

2) ارائه پاداش و جوایز تشویقی

*) حقوق به صورت ثابت به همراه پاداش

3) بهره مندی از تمام امکانات سایت به همراه رفع سولات ، ابهامات و اموزش
4) پرداخت حقوق بدون تاخیر و به صورت منظم

5) بیمه تامین اجتماعی

6) و...


شرایط نحوه بازاریابی و معرفی محصولات: بازدید ایده شما را در هیچ یک از روش های بازاریابی تلفنی ، اینترنتی ، پیامکی و... محدود نمیکند و مدت فعالیت ( ساعت کاری ) نیز ملاک نخواهد بود ؛ اما استفاده از روش های غیرحرفه ای و فریب و ... مشتریان خط قرمز فعالیت در بازدید ایده است و در صورت مشاهده برخورد جدی با متخلفان خواهد شد.
*بازاریاب تنها مسئول ارائه و معرفی خدمات بازدید ایده است و اجازه ندارد از طرف بازدید ایده شرایط خاص ، هدایا ویا تخفیفاتی به غیر از موارد مصوب به مشتریان ارائه نماید که قادر به انجام و تحقق انها نیست و نارضایتی مشتری را به ارمغان خواهد داشت.

*بازاریاب جهت جذب رسمی کافیست ابتدا علاقمندی خود را اعلام نمایند و در صورت داشتن شرایط مناسب با حقوق و مزایای مشخص ( افراد حرفه ای در این زمینه به صورت توافقی قادر به تعیین پایه حقوق خود خواهند بود ) جذب بازدید ایده شود.


تیم بازدید ایده منتظر پاسخ گویی به اعضای جدید خانواده است ، همینک با ما ارتباط برقرار نمایید.


#بازدید ایده #استخدامی #استخدامی بازدید ایده #جذب بازاریاب #جذب نیروی کار #استخدامی دور کاری #افزایش نیروی کار #درخواست همکاری #درخواست کار #دعوت به همکاری آنلاین #بیمه تامین اجتماعی #استخدام با حقوق ثایت #شغل دوم ببا تمام مزایا #بازدید ایده استان گیلان #استخدامی تهران #جذب نیروی تهران #جذب بازاریاب #استقبال همیشگی از بازاریابان #بازاریاب داخلی #جذب بازاریاب رسمی